AIFA-JAPANとは

ASIFA-JAPANの活動 | 2024年

2024年2月

第41回定期総会を開催

2024年2月17日(土)、第41回定期総会を開催しました。